Efectuarea Auditurilor de Securitate Cibernetică

Efectuarea Auditurilor de Securitate Cibernetică

Un audit de securitate cibernetică cuprinde o revizuire și o analiză amănunțită a infrastructurii IT a afacerii/organizației dumneavoastră pentru a verifica conformitatea cu reglementările. 

Iată factorii de luat în considerare atunci când efectuați audituri pentru organizația/afacerea dvs.

Auditurile de securitate cibernetică sunt esențiale pentru afacerea dvs., deoarece ajută la identificarea potențialelor vulnerabilități și ajută la abordarea impactului unei încălcări și vă asigură că ați luat măsurile preventive necesare pentru a vă proteja clienții și
datele sensibile ale companiei.

Un audit eficient de securitate cibernetică va ajuta la atenuarea atacurilor cibernetice care provin din produse rău intenționate sau erori umane care duc la expunerea datelor sensibile ale companiei.

În esență, un audit vă ajută să analizați rețelele și sistemele dvs., să identificați potențialele lacune în mecanismele de securitate și, în cele din urmă, să vă ghideze în stabilirea măsurilor de abordare
a lacunelor.

Auditurile de securitate cibernetică pot fi efectuate de către furnizori terți (pentru a evita conflictul de interese) sau echipe interne care lucrează independent (fără influența organizației-mamă). 

 • 1 Ați definit sfera auditului dumneavoastră de securitate cibernetică?
 • 2 Ați revizuit politicile de securitate a datelor?
 • 3 Cine are acces la datele critice ale companiei?
 • 4 Cât de bine mențin controalele dvs. acuratețea datelor?
 • 5 În ce condiții personalul autorizat poate accesa date?
 • 6 Există soluții de control al accesului la rețea (NAC)?
 • 7 Ați revizuit politicile de utilizare acceptabilă?
 • 8 Există planuri de dezastru și de continuitate a afacerii în locul lor?
 • 9 Soluțiile NAC disponibile sunt segmentate?
 • 10 Politicile dvs. de securitate cibernetică sunt organizate într-o singură resursă pentru o
 • citire ușoară?
 • 11 Sunt auditate abilitățile de securitate cibernetică ale organizației?
 • 12 Cum este gestionată securitatea organizației pentru lucrătorii de la distanță?
 • 13 Ați efectuat audituri interne de securitate?
 • 14 Aveți o structură detaliată a rețelelor IT ale companiei?
 • 15 Aveți o diagramă de rețea care detaliază activele rețelei și
 • funcționalitatea acestora?
 • 16 Ați auditat standardele de conformitate relevante pentru afacerea dvs.?
 • 17 Există politici de e-mail și comunicații în vigoare?
 • 18 Ați împărtășit auditorilor resursele necesare?
 • 19 Aveți o listă cu personalul de securitate și cu rolurile atribuite acestora?
 • 20 Ați efectuat evaluări de instruire și conștientizare?
 • 21 Auditurile se aliniază cu nevoile afacerii dumneavoastră?
 • 22 Utilizați instrumente pentru a optimiza vizibilitatea asupra controalelor dvs. de securitate?
 • 23 Au fost revizuite politicile dvs. de acces la internet?
 • 24 Există audituri pentru politicile dvs. BYOD?

Audit SEO Tehnic

Un audit SEO este un proces prin care se evaluează starea de sănătate a unui site web de optimizare pentru motoarele de căutare (SEO). Auditul include de obicei o analiză a configurației tehnice a site-ului, a conținutului, a backlink-urilor și a performanței generale.

Scopul unui audit SEO este de a identifica orice probleme care ar putea împiedica vizibilitatea unui site în motorul de căutare și de a face recomandări de îmbunătățire. Tehnicile obișnuite de audit SEO includ analiza metaetichetelor, cuvintelor cheie și conținutului site-ului web, precum și identificarea oricăror link-uri întrerupte sau erori de accesare cu crawlere.

În plus, auditul poate include o analiză a profilului de backlink al site-ului, inclusiv numărul, calitatea și relevanța linkurilor care indică site-ul.

Audit de management al mărcii? „Brand Management”

Un audit de management al mărcii este un proces prin care o companie evaluează eficacitatea strategiilor și practicilor sale de management al mărcii. Auditul include de obicei o analiză a poziționării mărcii companiei, a mesajelor și a identității vizuale, precum și a performanței generale a mărcii.

Scopul unui audit de management al mărcii este de a identifica orice probleme care ar putea avea un impact asupra capitalului de marcă a companiei și de a face recomandări de îmbunătățire.

Câteva tehnici comune utilizate într-un audit de management al mărcii includ:

 • Revizuirea comunicațiilor interne și externe pentru a asigura coerența mesajelor și a identității vizuale
 • Evaluarea poziției competitive a companiei și a percepției mărcii pe piață
 • Analizarea eficacității practicilor și campaniilor actuale de management al mărcii
 • Măsurarea gradului de conștientizare a mărcii, a reamintirii și a loialității
 • Identificarea oportunităților de extindere și diversificare a mărcii

Auditul managementului mărcii poate oferi informații despre situația companiei în ceea ce privește gradul de conștientizare a mărcii sale, reamintirea, loialitatea și modul în care este percepută de publicul țintă, de asemenea, permite companiei să identifice oportunități de îmbunătățire și să facă ajustări la managementul mărcii sale. strategie în consecință.

Marketing Audit

Un audit de marketing este o examinare cuprinzătoare, sistematică, independentă și periodică a mediului de marketing general al unei companii, a obiectivelor, strategiilor, tacticilor și resurselor pentru a determina zonele cu probleme și oportunitățile.

Scopul unui audit de marketing este de a evalua eficacitatea strategiei curente de marketing a unei companii și de a identifica zonele de îmbunătățire.

Unele tehnici comune utilizate într-un audit de marketing includ:

 • Revizuirea documentelor interne și externe, cum ar fi datele de vânzări, studiile de piață și analiza concurenței
 • Evaluarea pieței țintă a companiei și a datelor demografice ale clienților
 • Analizarea eficienței canalelor și tacticilor de marketing actuale, cum ar fi publicitatea, relațiile publice și marketingul digital
 • Evaluarea branding-ului și a mesajelor companiei
 • Evaluarea performanței generale de marketing a companiei, inclusiv veniturile, cota de piață și satisfacția clienților
 • Identificarea oportunităților pentru inițiative de marketing noi sau îmbunătățite


Rezultatele unui audit de marketing pot oferi unei companii o înțelegere clară a punctelor sale tari și slabe curente de marketing și o pot ajuta să dezvolte un plan de acțiune pentru a-și îmbunătăți performanța de marketing.

Acest lucru poate ajuta compania să ia decizii în cunoștință de cauză despre unde să-și aloce resursele de marketing și despre cum să-și îmbunătățească eficiența generală de marketing.